Gizlilik Politikası

Amaç

Bu Gizlilik Politikası (bundan böyle: “Politika”) kullanıcının (bundan böyle: “Kullanıcı” veya “siz”) kişisel veya isimsiz bilgilerinin NNG Yazılım Geliştirme ve Ticari LLC tarafından işletilen www.igonavigation.com web sitesini ziyareti sırasında nasıl toplandığı, depolandığı hakkındaki hüküm ve koşulları yönetir (ticari sicil kaydının bulunduğu yer: H-1037 Budapeşte, Szépvölgyi út 35-37, Macaristan; bundan böyle: “NNG” ya da “Şirket”). Bu Politika sizi, verilerinizi gerekli kılan amaç ve bununla ilgili hukuki dayanak, işlemeye tabi tutulan verilerin türleri, önerilen işleme işleminin süresi ve haklarınız ve hukuki çözümler gibi kişisel verilerinizin nasıl işlendiğinin tüm yönleri hakkında bildirir. Lütfen bu Politikayı dikkatli şekilde okuyun!

Lütfen sitenin üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerdiğine dikkat edin. Üçüncü taraf bir web sitesinin kullanımı bu Politikaya tabi değildir, kendi gizlilik politikasının hükümleriyle yönetilmektedir. Herhangi bir harici bağlantıya ya da ilgili düğmeye tıkladığınızda, NNG artık üçüncü taraf web sitesine aktarılan herhangi bir kişisel verinin toplanması, depolanması ya da işlenmesi üzerinde hiçbir etkiye sahip değildir.

Web sitesi üzerindeki belirli işlevi kullanmak için, Kullanıcı bu Politikada belirtilen kişisel verilerini sağlayacaktır ve NNG, web sitesini ziyareti ya da kullanımı sırasında Kullanıcının aşağıda belirtilen kişisel verilerini toplayabilir. Web sitesi üzerindeki bilgilerin çoğunluğu kişisel verilerinizi sağlamaksızın erişilebilirdir; bununla birlikte iletişim işlevi sadece, istenilen kişisel verileri sağlarsanız mevcuttur. Web sitesi üzerindeki mevcut işlevleri kullanan ziyaretçi ya da Kullanıcının bu Politikanın hüküm ve koşullarını kabul ettiği web sitesinin bir kullanım koşuludur.

Web sitesinin işletimi ve web sitesi üzerinde mevcut belirli hizmetlerin sağlanması sırasında, NNG veri işleme ile ilgili yürürlükteki yönetmeliğe, özellikle Bilgilerin Geleceğini Belirleme Hakkı ve Bilgi Edinme Özgürlüğü üzerine 2011 tarihli CXII Yasasına (bundan böyle: “Gizlilik Yasası”) ve Veri Koruma ve Bilgi Edinme Özgürlüğü İçin Yetkili Makamlar tarafından yapılan önerilere uyacaktır. NNG, doğrudan uygulanabilirse, ilgili Avrupa Birliği yönetmeliğine uyacaktır.

Veri Kontrolörü

Web sitesi üzerinde sağlanan veriler NNG Yazılım Geliştirme ve Ticari LLC tarafından kontrol edilir (ticari sicil kaydının bulunduğu yer: H-1037 Budapeşte, Szépvölgyi út 35-37, Macaristan; bundan böyle: “NNG” ya da “Şirket”). Sağlanan veriler, veri işleme amacını uygulamaya dahil olan NNG çalışanları ve yöneticileri tarafından ve NNG'nin bilgisayar sisteminin işletim ve bakımıyla ilgili çeşitli BT görevlerini gerçekleştiren BT uzmanları tarafından erişilebilirdir.

Veri İşlemenin Hukuki Dayanağı

Veri işlemenin hukuki dayanağı, kanun tarafından ya da Gizlilik Yasasının 5(1) Bölümünün a) maddesi uyarınca (veri işleme isteğe bağlıdır) Kullanıcının onayı ile verilen yetkidir. Bununla birlikte belirli durumlarda, onay çekilirse, Gizlilik Yasasının 6(5) Bölümünün b) maddesi de ilgili yasal gereklilikler karşılandığı takdirde bir hukuki dayanak teşkil edebilir.

Web sitesini kullanarak ve verileri sağlayarak, NNG'nin bu Politika altındaki hükümler ve gizlilik üzerine yürürlükteki yönetmelikle uyumlu olarak kişisel verilerinizi kontrol etmesine açıkça ve kendi isteğinizle onay verirsiniz. Kişisel iletişim bilgilerinizi sağlayarak ve bu Politikayı kabul ederek, bu Politikanın hükümlerini anladığınızı ve kabul ettiğinizi onaylar ve şartlarla uyumlu olarak ve bu Politikada belirtilen amaçlar için NNG'ye kişisel verilerinizi kontrol etmesi için açık izin verirsiniz.

Veri Güvenliği

NNG kişisel verilerinizin güvenliğiyle ilgili düzenlemeleri inceler ve Gizlilik Yasasının hükümlerini ve mahremiyet ve veri güvenliği hakkındaki diğer düzenlemeleri uygulamak için yeterli usuli kuralların yanında, verilerinizi korumak için yeterli koruma ve uygun teknik ve organizasyonel önlemleri sağlar. Hususi olarak NNG, sadece veri işleme amacını yerini getirmeye dahil olan ya da sorun giderme görevlerini gerçekleştirmek için erişime ihtiyaç duyan çalışanlara kişisel verileri içeren veritabanlarına erişim sağlamak için tasarlanan önlemler dahil olmak üzere, kişisel verileri yetkisiz erişime, değişikliğe, iletime, kamu bilgilendirmesine, silinmeye ve yok edilmeye karşı korumak için uygun önlemleri alır. Bir veri olumsuz olayı durumunda, NNG yürürlükteki yönetmelikte belirtildiği gibi bildirim yükümlülüğünü yerine getirecektir ve yasanın ihlalini sona erdirmek için hemen usuli yükümlülüğünü yerine getirecektir.

Web Sitesi Ziyaretleri hakkında Bilgiler

Web sitesinin belirli parçalarını indirdiğinizde, cihazınızın web sunucusu tarafından gönderilen küçük veri dosyalarını (''çerezler'') otomatik olarak alacağı bilgilerinize sunulur. Belirli durumlarda, bu veri dosyaları gizlilik hakkındaki Macar yasası altında kişisel veriler olarak düşünülebilir. Bu veri dosyaları web sitesinin tatmin edici şekilde çalışmasını sağlamak ve web sitesi ziyaretlerinde isimsiz veriler toplamak için kullanılmaktadır. Çerezlerin kullanımını tarayıcınızı uygun olarak ayarlayarak kontrol edebilirsiniz, bununla birlikte, çerezleri devre dışı bırakmayı seçmeniz, bazı web sitesi özelliklerinin ve hizmetlerinin düzgün şekilde çalışmamasıyla sonuçlanabilir.

Uygulanan çerez: Google Analytics

Amaç: Web sitesi, web sitesi ziyaretlerini analiz etmek ve Kullanıcıların web sitesini nasıl ve nerede kullandıkları hakkında bilgi toplamak için Google Analytics'i kullanır. NNG bu bilgileri raporlar hazırlamak ve web sitesini geliştirmek için kullanır. Toplanan veriler, web sitesi Kullanıcılarının sayısı ve Kullanıcıların web sitesine nereden geldikleri ve hangi sayfaları ziyaret ettikleri hakkındaki bilgiler dahil olmak üzere, isimsizdir. Toplanan veriler tanımlayıcı değildir ve belirtilen Kullanıcıyla ilişkilendirilemez. Google'ın gizlilik politikası hakkında daha fazla bilgi için, buraya tıklayın.

Uygulanan çerez: Oturum

Amaç: Oturum çerezi web sitesini ziyaret ederken Kullanıcıların tanınmasını sağlar. Bilgiler oturum sonuna kadar kaydedilir, sonrasında toplanan bilgiler artık mevcut değildir.

Uygulanan çerez: Kalıcı

Amaç: Kalıcı çerezler Kullanıcı tarafından uygulanan dil ayarlarını hatırlar. Çerezler 1 yıllık bir dönemden sonra otomatik olarak silinecektir.

Web sitesinin çeşitli erişim seviyelerinde, NNG'nin sunucuları Kullanıcının IP adresini, tarayıcı türünü ve işletim sistemini, ziyaret edilen sayfaların URL'sini ve sayfa görüntülemelerin süresini otomatik olarak kaydeder(günlük). NNG tarafından kontrol edilen veriler toplu, otomatik ve işlenmiştir ve web sitesi üzerinde tespit edilen hataları düzeltmek ve QA ve istatistiksel amaçlar için kullanılır.

Web Sitesi üzerinde Önerilen İletişim İşlevinin Kullanımı üzerine Bilgiler

Web sitesi aracılığıyla NNG ile iletişime geçmek için aşağıdaki kişisel bilgileri sağlarsanız, kişisel verileriniz işlenir:

  • Tam adı
  • E-posta adresi
  • Ülke
  • Ürün adı
  • Mesajda sağlanan kişisel veriler

Yukarıdaki verileri sağlamadan NNG ile iletişime geçemezsiniz. Veri koruma şartları içinde, “kişisel veriler” gerçek kişiyle (veri sahibi) ilgili, hususi olarak veri sahibi hakkındaki verilerden alınan sonuçların yanında veri sahibinin ad ve kimlik numarasına ya da fiziksel, fizyolojik, mental, ekonomik, kültürel veya toplumsal kimliklerine özgü bir veya daha fazla etkene ilişkin veriler anlamına gelir. Kullanıcı, web sitesi üzerinde Kullanıcı tarafından sağlanan tüm kişisel verilerin doğru ve kesin olduğunu temsil eder.

Veri İşlemenin Amacı

NNG kişisel verileri sadece Kullanıcı için sağlanan bilgilerle uyumlu olarak, önceden tanımlanmış, iyi belirtilmiş bir amaç için işleyecektir. NNG sadece toplanma nedeni olan amaç için önemli ve amacı yerine getirmek için uygun kişisel verileri işler. Kişisel veriler söz konusu amacı yerine getirmek için gerekli süre ve ölçüde işlenebilir.

İletişim verilerini işleme amacı soru cevaplamak ya da NNG'ye iletilen isteğe yanıt vermek, sorunu incelemek, Kullanıcıyı NNG'nin yanıtı hakkında bilgilendirmek, müşteri hizmetlerinin kalitesini izlemek, verimliliği ölçmek ve istatistik hazırlamaktır.

Veri İşlemenin Süresi

İletişim amaçları için Kullanıcı tarafından sağlanan veriler, veri işlemenin amacı yerine getirildiği sürece NNG tarafından kontrol edilecektir ve amaç yerine getirildiğinde veya başarısızlık durumunda, veri kaydından sonraki 2 yıldan sonra silinecektir.

Haklar ve Hukuki Çözümler

İstek üzerine, verileriniz istediğiniz zaman silinecektir. Veri silme isteği NNG'ye aşağıda belirtilen elektronik veya posta adresine yazarak gönderilebilir. NNG, amacın tamamlanması için artık gerekli değilse veya kişisel verilerin depolanması yasal olarak kabul edilemezse, aynı şekilde tüm kişisel verileri silecektir. İşlemesi yasal yükümlülüğe bağlı olmayan kişisel veriler etkilenmeyecektir.

İşlenen kişisel verileriniz - hususi olarak amaç, hukuki dayanak veya işleme süresi, veri aktarımının hukuki dayanağı ve adresleri, veri olumsuz olaylarının koşulları ve etkileri - hakkında aşağıdaki adreslere yazarak bilgi isteyebilirsiniz customersupport@igonavigation.com veya H-1037 Budapeşte, Szépvölgyi út 35-37, Macaristan. NNG hiçbir gecikme olmaksızın, 25 iş günü içerisinde istenen bilgiyi yazılı olarak sağlayacaktır. Herhangi bir veri kategorisi için, bilgi yılda bir kere ücretsiz olarak sağlanacaktır. Aynı veri kategorisiyle ilgili ilave bilgiler bir ücrete tabidir. Yasal olmayan yollarla işlenen verilerle veya düzeltmeye sebep olan istekle bağlantılı olarak yapılan her ödeme iade edilecektir.

Yukarıda açıklandığı gibi, kişisel verilerinizin düzeltilmesini veya engellenmesini isteyebilirsiniz. Kişisel verileriniz hatalı göründüğünde ve doğru kişisel veriler NNG'nin kontrolünde olduğunda, NNG söz konusu kişisel verileri düzeltecektir.

Bir yasanın nizami bir hükmü tarafından silmenin reddedilmemesi, işlemenin amacının ortadan kalkması veya mahkeme veya Makamlar tarafından belirlenen yasal süre sınırının dolması şartıyla, yasal olmayan yollarla işlenen, tamamlanmamış veya hatalı ve yasal olarak düzeltilemez durumdaki kişisel veriler Kullanıcının isteği üzerine silinecektir. Veri sahibi istediği takdirde ya da silmenin veri sahibinin yasal çıkarlarını etkileyebileceğine inanmak için haklı gerekçeler varsa, kişisel veriler silinmek yerine engellenecektir. Engellenen kişisel veriler sadece silmeyi önleyen amaç için işlenecektir.

Herhangi bir verinin düzeltilmesi, engellenmesi, işaretlenmesi veya silinmesi durumunda, veri sahibi ve verinin işleme için iletildiği tüm alıcılar bildirilecektir. Söz konusu işleme yasayla gösterilmişse, verilerinizin silinemeyebileceği bilgilerinize sunulur.

Sizinle ilgili verilerin işlenmesine itiraz etmek için yukarıdaki iletişim adreslerini kullanabilirsiniz

- işleme yasayla gösterilmedikçe, işleme (aktarım) yalnızca kontrolörü yasal yükümlüğünden kurtarma amacıyla veya kontrolörün, alıcının veya üçüncü bir tarafın haklarını ve yasal çıkarlarını güçlendirmek için yürütülüyorsa;

- kişisel veriler, doğrudan pazarlama, kamu oyu yoklaması veya bilimsel araştırma amaçları için kullanılıyor veya aktarılıyorsa;

- itiraz etme hakkınızın uygulanması yürürlükteki yasalar tarafından tanınıyorsa.

İtiraz durumunda, NNG 15 iş gününden fazla olmamak kaydıyla mümkün en kısa süre içinde itiraz nedenini araştıracak, itirazın doğruluğuna ilişkin bir karara varacak ve veri sahibine kararını yazılı olarak bildirecektir. NNG'nin bulgularına göre, veri sahibinin itirazı haklı bulunursa, NNG tüm işleme işlemlerini (veri toplama ve aktarımı dahil) sonlandıracak, verileri engelleyecek ve bu verilerden herhangi birinin aktarıldığı alıcılara, alıcıların da üzerine veri sahibinin itiraz hakkını uygulamak için önlemler alacağı, itirazı ve takip eden önlemleri bildirecektir.

Kullanıcı NNG'nin Kullanıcının itirazı üzerindeki kararına katılmazsa veya Kullanıcının hakları ihlal edildiyse veya NNG yukarıda belirtilen sürenin bitiş tarihine uymazsa, Kullanıcı kararın alındığı tarihten 30 gün sonra veya süre sınırının son gününde dava açabilir. Dava yetkili mahkeme tarafından açılacaktır. İsteğiniz üzerine, yürürlükteki yönetmelik uyarınca, dava, ev adresinizin veya geçici ikametinizin konumlandığı yetki sınırlarındaki mahkemede açılabilir.

Kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili, Veri Koruması ve Bilgi Edinme Özgürlüğü için Yetkili Makamlara şikayette bulunabilirsiniz (adres: H-1125 Budapeşte, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; posta adresi: H-1530 Budapeşte, Pf. 5.; telefon: +36-1-391-1400; faks: +36-1-391-1410; e-posta: ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu) , ya da Gizlilik Yasasında belirtildiği üzere mahkemeye başvurun. Haklarınız ve hukuki çözümleriniz Gizlilik Yasasının 14-18 ve 21-23 Bölümleri tarafından yönetilir.

Bu Politika 18.04.2016 tarihinde yayınlanmıştır ve bu tarihten itibaren geçerlidir.

Şimdi ne yapmalı?

Bavulunuzu hazırladınız, arabanın benzinini doldurdunuz ve yol sizi bekliyor.

Ücretsiz denememizi indirin, daha fazla özellik ve ülke için uygulamayı satın alın ve yola koyulun!