Felhasználási feltételek

A www.igonavigation.com weboldal (a továbbiakban a „Weboldal”) tulajdonosa és üzemeltetője az NNG Szoftverfejlesztő és Kereskedelmi Kft. (Magyarországon a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által nyilvántartásba vett és bejegyzett gazdasági társaság, székhely: Magyarország, 1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37., cégjegyzékszám: 01-09-891838; adószáma: 13357845-2-44; a továbbiakban: „NNG”).

A jelen dokumentum tartalmazza a Weboldal elérésének, használatának, valamint a felhasználók személyes és anonim adatai gyűjtésének, tárolásának és használatának irányelveit és feltételeit (a továbbiakban a „Feltételek”). Kérjük, figyelmesen olvassa el a Feltételeket!

A Weboldal használatával Ön elfogadja a Feltételeket és az annak elválaszthatatlan részét képező Adatvédelmi Tájékoztatót, továbbá beleegyezik, hogy eleget tesz az abban meghatározott összes feltételnek. Az NNG fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor módosítsa és/vagy felülvizsgálja a Feltételeket. A módosítások azonnal hatályba lépnek, eltérő rendelkezés hiányában. Amennyiben Ön a módosítások közzététele után továbbra is használja a Weboldalt, azzal elfogadja a módosított Feltételeket.

Amennyiben nem ért egyet az itt meghatározott feltételekkel, kérjük, lépjen ki a Weboldalról, és ne használja a továbbiakban.

Szerzői jog

Minden jog fenntartva. A Weboldal arculata, egésze és elemei, annak elrendezése, a Weboldalon hozzáférhető szövegek, hangok, videók, rendszerek, védjegyek, grafikák, képek, cikkek és minden egyéb anyag és kreatív alkotás szerzői vagy egyéb jogi védelem alatt áll, és az NNG, illetve annak leányvállalatai, kapcsolt vállalkozásai és/vagy harmadik jogosult fél tulajdonát képezik. A Weboldal tartalmának és elemeinek másolása, felhasználása, módosítása vagy harmadik felek részére hozzáférhetővé tétele tilos, és azok bármilyen felhasználása az NNG előzetes írásbeli hozzájárulásához kötött.

Az NNG bármikor jogosult a Weboldal tartalmát vagy annak bármely elemét előzetes értesítés nélkül módosítani, frissíteni vagy visszavonni.

A Weboldal tartalma

Az NNG körültekintő gondossággal üzemelteti a Weboldalt, és állítja össze annak tartalmát. Mindazonáltal, a hibák és tévedések nem zárhatók ki teljesen, így a Weboldalon hozzáférhető információk helyessége nem garantálható.

Az NNG nem vállal felelősséget a Weboldalon szereplő információk és anyagok helytállóságáért, pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen, a Weboldal vagy bármilyen téves, hibás vagy hiányos tartalom felhasználásából eredő közvetlen vagy közvetett kárért, elmaradt haszonért vagy bármilyen, ennek következtében elszenvedett további költségért vagy kárért.

A Weboldal számos hivatkozást tartalmaz más olyan weboldalakra, melyeket az NNG-től független szolgáltatatók hoztak létre és üzemeltetnek. Az NNG nem vizsgálja és nem kíséri figyelemmel a Weboldalhoz kapcsolódó weboldalakat és az ott hozzáférhető tartalmakat, és nem vállal felelősséget az ilyen külső oldalak tartalmáért, illetve tartalmak pontosságáért, és nem felelős az ilyen weboldalak használatából eredő károkért. A külső hivatkozásra történő kattintást követően az NNG nem képes befolyásolni vagy ellenőrizni a személyes adatok gyűjtését vagy kezelését, illetve a weboldal üzemeltetőinek tevékenységét, ennek megfelelően nem is felelős azokért.

A Weboldal használatával kapcsolatban Ön vállalja, hogy nem akadályozza vagy szakítja meg a Weboldal, illetve a Weboldalhoz kapcsolódó hálózatok működését, továbbá nem is kísérli meg annak megakadályozását vagy megszakítását. Tilos a Weboldal biztonságának bármilyen megsértése vagy az arra irányuló bármilyen kísérlet.

A Weboldal rendelkezésre állása

Nem garantáljuk a Weboldal napi 24 órás megfelelő működését, de minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy biztosítsuk a Weboldal magas fokú rendelkezésre állását.

Ügyféltámogatás

A Weboldalon feltüntetett NNG-termékekre vonatkozóan felmerült kérdések megválaszolására támogatás vehető igénybe a Weboldalon hozzáférhető, beépített üzenetküldő rendszer használatával. Támogatás, beleértve az elektronikus fizetéssel, a licenc biztosításával, valamint a termékeknek a kompatibilis eszközökre történő letöltésével és telepítésével kapcsolatos segítségnyújtást, csak a Weboldalon meghatározott termékekre vonatkozóan vehető igénybe. A Támogatáson keresztül az NNG válaszol a felmerült kérdésekre, probléma esetén megoldást javasol, illetve a hibaelhárításhoz szükséges szolgáltatóhoz irányítja a felhasználókat. Hardverrel kapcsolatos ügyféltámogatás egyáltalán nem áll rendelkezésre; a támogatott eszközökre telepített szoftverrel vagy tartalommal kapcsolatos problémák esetében a támogatás korlátozott, mivel előfordulhat, hogy ezeket a problémákat csak az eszköz gyártója oldhatja meg.
Az NNG üzemeltetőként a beépített ablakos ügyféltámogatást korlátozott számú nyelven teszi elérhetővé.
Az NNG saját belátása szerint és bármikor módosíthatja az ügyféltámogatás módját és jellegét.

A felhasználók bármilyen megjegyzés, visszajelzés, információ, kommunikáció vagy egyéb anyagnak az ügyféltámogatás részére történő elküldésével átruháznak az NNG-re minden vagyoni típusú szerzői jogra vonatkozó, valamint a megjegyzésekben, visszajelzésekben, információkban és egyéb anyagokban lévő, egyéb szellemi tulajdonra vonatkozó minden jogot, jogcímet és érdekeltséget.
Az NNG a többnyelvű ügyféltámogatás üzemeltetésébe alvállalkozói szerződéssel rendelkező harmadik feleket (saját leányvállalatait, bármely alkalmazottat, ügynököt, igazgatót vagy ellenőrt) is bevonhat. Az NNG saját belátása szerint és bármikor módosíthatja az ügyféltámogatást biztosító szolgáltatót.
A támogatáson keresztül kapott problémák és a javasolt megoldások a GYIK-listába, valamint a személyes adatok eltávolítása után a tudásadatbázisba is bekerülhetnek.

Az ügyfélszolgálattal a következő linken vagy a customersupport@igonavigation.com e-mail-címen lehet kapcsolatba lépni. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztónak minősülő felhasználó a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat. Az NNG székhelye szerinti békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület (székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310; postacíme: 1253 Budapest, Pf.: 10). Online szolgáltatási szerződéssel összefüggő, határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén, ha a panaszkezelés nem vezetett eredményre, panaszával az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platformhoz fordulhat a következő linken keresztül: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Az online vitarendezési platformon keresztül kezdeményezheti panaszának bíróságon kívüli elintézését a linken elérhető weboldalon rögzített tájékoztatás szerint.

Akciókra vonatkozó szabályok

A Weboldalon feltüntetett akciókra, promóciókra vonatkozó tartalom, leírás vagy tájékoztatás nem teljes körű, azok részleteit az akcióval érintett termék megvásárlására biztosított oldal és/vagy a termék megvásárlásának helyéül szolgáló alkalmazásban adott tájékoztatás tartalmazza, továbbá az akcióval érintett termék megvásárlására biztosított oldal szerinti felhasználási és vásárlási feltételek vonatkoznak.

Kalandra fel!

Szóval bepakoltál, megtankoltad a kocsit, az út csak rád vár. Hogyan tovább?

Töltsd le az ingyenes próbaverziót, vásárold meg a további funkciókat és országokat, és vágj neki a következő kalandodnak!